facebook

Vakkundige renovatie

professionele rundveehouderij

Vloer- en wandcoatings met unieke eigenschappen

Renovatie vloeren binnen de professionele rundveehouderij

Binnen de professionele rundveehouderij zien we vaak dat vloeren onder invloed van o.a. mechanische belasting, zuren en agressieve reinigingsmiddelen behoorlijk slecht zijn. Ondanks de vele irritatie dat dit kan geven bij de gebruiker zien we vaak dat de gebruiker van mening is dat hier geen oplossing voor is zonder een grootscheepse verbouwing waarbij de volledige vloer vervangen dient te worden, dit is vaak om praktische redenen niet mogelijk, immers de dagelijkse bedrijfsvoering moet ook door gaan.

De perfecte oplossing voor extra hygiëne

Mesa Coatings biedt middels een groot gamma van snelwerkende producten hiervoor een perfecte oplossing, immer daar waar in de hedendaagse moderne melkveehouderij hygiëne steeds belangrijker wordt om een goede en een maatschappelijk verantwoorde voedselproductie te kunnen genereren.

Uniek vloer systeem voor professioneel gebruik

Middels het MesaCon 6000 Heavy Duty systeem is een team van specialisten in staat om uw ruimte binnen enkele uren te herstellen waarbij de vloer er weer als nieuw uit ziet en naast een hoge chemische resistentie ook een hoge mechanische resistentie heeft. Immer heel uw bedrijf dient toch een plaatje te zijn.

Mogen wij u opbellen?

Heeft u vragen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u z.s.m. op.

Oplossing voor antibiotica-resistentie

Resistentie tegen antibiotica is het zorgenkindje van de FOA. Kritische consumenten vragen wereldwijd om vlees vrij van antibiotica, terwijl u een oplossing nodig heeft tegen ziektekiemen en andere schadelijke micro-organismen die zich in de vloer en omgeving ophopen. Onze HyCo-oplossingen bieden uitkomst, als maatschappelijk verantwoorde oplossing voor de voedselproductie.

Coatings voor de rundveehouderij

Mesa Hyco is binnen de professionele agrarische sector al jaren marktleider in hygiënische coatings. Geschikt voor de professionele rundveehouderij, net als varkenshouderijen, pluimveehouderijen en zelfs voor de geitenhouderij. Binnen uw rundveehouderij kunt u o.a. gebruik maken van coatings voor de voergang, melkstallen, en natuurlijk de overige ruimtes binnen uw rundveehouderij .

Meer informatie of deskundig advies nodig?

Benieuwd hoe onze hygiënische coatings voor uw rundveehouderij helpen de bedrijfsresultaten te verbeteren? Neem contact met ons op, ook bij specifieke vragen over onze hoogwaardige coatingsystemen en het aanbrengen daarvan.

Inventarisatie en communicatie

Geen geslaagd project zonder een 100% tevreden klant. Ons ervaren team van experts doet een goede inventarisatie, waarmee we uw wensen en de belangrijke uitdagingen in kaart brengen. Vervolgens kunt u rekenen op heldere communicatie en een duidelijke werkvoorbereiding en planning. Op die manier garanderen we de vlekkeloze uitvoering van het project, waarmee we werken aan hygiëne in de pluimveehouderij die de basis vormt voor uw hogere bedrijfsresultaat.

Team van specialisten

Onze hygiënische coatingsystemen worden aangebracht door een speciaal team van opgeleide en ervaren specialisten. Zij weten waarop te letten voor de ideale omstandigheden om van start te gaan. We werken zoveel mogelijk met één en hetzelfde team op uw locatie, met de garantie dat minimaal één persoon gedurende het gehele project aanwezig is. Op die manier garanderen we een goede uitvoering van de gemaakte planning en heeft u altijd een duidelijk aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen.

“Met onze Mesa HyCo-oplossingen borgen we belangrijke hygiëne-protocollen, met een naadloze en vloeistofdichte afwerking van vloeren en wanden.”

HyCo oplossingen zijn o.a. geschikt voor:

Pluimveehouderij

Pluimveehouderij

Varkenshouderij

Varkenshouderij

Rundveehouderij

Rundveehouderij

Het belang van een schone stal voor een rundveehouderij

De stal is waar uw runderen een zeer groot gedeelte van de tijd verblijven. Hier is het risico van gebrekkige hygiëne dan ook zeer groot. Het goed schoonmaken van de stallen is een vereiste voor een gezonde leefomgeving voor de dieren. Wij zorgen ervoor dat u uw stallen eenvoudig schoon kunt maken. Wij kunnen deze namelijk voorzien van coatings waarmee het schoonmaken en schoon houden van de stal minder tijd en inspanning vereist. Wij kennen de risico’s en weten wat er gedaan moet worden om uw rundvee te beschermen tegen hardnekkige infecties en gevaarlijke ziektes waardoor de gezondheid van uw veestapel alsmede uw bedrijf ernstige schade kunnen lijden. Door uw vloeren en wanden te laten behandelen met onze coatings, zorgt u voor een hygiënische basis waarmee vuil en ziektes geen kans krijgen.

Bescherm voergangen tegen slechte hygiëne

Bij de voergang van een rundveehouderij is er een extra element aanwezig dat de hygiëne kan ondermijnen: voer. Voerresten die achterblijven, kunnen zorgen voor onhygiënische situaties die uw rundvee ziek kunnen maken. Onze coatings voorkomen dat voerresten zich hechten op uw vloer en muren. De ruimte en runderen zijn optimaal beschermd en na gebruik krijgt u de ruimte eenvoudig schoon vanwege de vuilafstotende werking van de coating.

Toepassingen voor de melkstal

Zoals resten van voer in de voergangen extra risico vormen, zijn het de overblijfselen van de melk die in de melkstal kunnen zorgen voor potentieel onhygiënische en gevaarlijke situaties. Ook hier is het schoonhouden van de omgeving een arbeidsintensieve aangelegenheid die wij kunnen vereenvoudigen. Het aanbrengen van coatings zorgt voor een betere basishygiëne, waardoor schoonmaken eenvoudiger en doeltreffender wordt. Er zal altijd gelekt worden, maar met onze coatings weet u zeker dat melk en andere resten zich niet zullen hechten aan de oppervlakken.

Optimale hygiëne in het hele bedrijf

Als specialist kunnen wij optimale hygiëne creëren in uw gehele rundveehouderij. Het risico is namelijk niet alleen aanwezig in de hierboven beschreven voor de hand liggende ruimtes. Overal waar contact is tussen mens en dier en waar medewerkers zich begeven, is er sprake van besmettingsgevaar. Daarom zijn wij gespecialiseerd in het optimaliseren van de hygiëne in uw gehele bedrijf. Wij komen graag langs op locatie om uw bedrijf te bekijken. Samen met u inventariseren wij waar in uw ruimtes en voor uw vee risico’s aanwezig zijn en hoe onze coatings op een effectieve, milieuvriendelijke en duurzame manier kunnen zorgen voor optimale hygiëne en het beperken van besmettingsgevaar. Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Is uw stal toe aan vernieuwing?

Neem contact op met ons voor de mogelijkheden

Onze werkwijze

Het project voor uw rundveehouderij begint met een intake. Onze HyCo-specialist maakt een inventarisatie en brengt het project tot in detail in kaart. We bekijken de compartimenten en bespreken belangrijke wensen en uitdagingen. Op basis daarvan stellen we een tijdschema op voor de uitvoering van de werkzaamheden.

U ontvangt van ons een draaiboek, waarin we precies aangeven hoe we te werk gaan. Bovendien beschrijven we hoe u de rundveehouderij dient te reinigen en welke eisen er gelden met betrekking tot de temperatuur en het vochtgehalte. De meegeleverde vochtmeter en temperatuurmeter maken het eenvoudig om die eigenschappen goed in de gaten te houden. In het draaiboek nemen we een logboek op, waarin we vastleggen welk compartiment we op welk moment realiseren.

In de dagen voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering heeft u intensief contact met de werkvoorbereider. Samen garanderen we de goede reiniging van de compartimenten, zodat wij het werk kunnen uitvoeren. Op basis van de juiste temperatuur en een voldoende gedroogde vloer en wand die we zullen behandelen.