facebook

Hygiënische coatings onderzoek

Het doel van coating verandert met de tijd mee

Tijden veranderen, dit geldt ook voor bedrijfsvoeringen en coating. Tot enkele jaren geleden werd coating enkel gebruikt de conservering van beton. In de afgelopen jaren heeft het de omslag gemaakt naar hygiëne in bedrijfsprocessen. Bedrijfshygiëne is essentieel voor iedere professionele veehouder in Nederland en het beheersen van bacteriële druk is daar een belangrijk onderdeel van.

Het Mesa Hyco concept voorziet de complete basis van effectief reinigen. Hierbij wordt de bacteriële druk vanuit de ondergrond geminimaliseerd. Daarnaast wordt de sterkte van het beton op een duurzame manier behouden. Om dit inzichtelijk te maken, hebben we een tweetal proeven uitgevoerd. Deze proeven tonen aan welk verschil coating maakt ten opzichte van onbehandelde beton (buiten het doelmatig en sneller te kunnen reinigen om).

Mogen wij u opbellen?

Heeft u vragen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u z.s.m. op.

Kiemdruk onderzoek

Om de daadwerkelijke effectiviteit van coating aan te tonen, zijn er twee proeven uitgevoerd: het meten van het totaal kiemgetal en een twee indicator organismen voor de aanwezigheid van pathogene bacteriën. Met beide proeven kunnen we aantonen hoeveel organische vervuiling er aanwezig is op het beton, het geïmpregneerde beton en de gecoate beton (epoxy coating). Daarnaast laat het de mate van aerobe en fecale bacteriën zien op alle drie de oppervlaktes.

Betonbemonstering: Globale opzet

De betonbemonstering is uitgevoerd op de Raamloop 4 in Bladel, het adres betreft een meststal zonder verwarming. Om deze reden is er over de hele periode een temperatuurverloop opgenomen in het onderzoek. Het onderzoek draait om 12 klinkers van eenzelfde betonleverancier. De klinkers zijn verdeeld in 2 verschillende groepen: geen coating (NC) en Mesa Epox coating (C).

Alle klinkers werden één week in de mestput gehangen en ondergedompeld in varkensmest. Nadien zijn ze 4 uur lang gedroogd en afgespoeld met water totdat er geen visuele vervuiling meer zichtbaar was. Aansluitend zijn er twee betonklinkers van beide groepen afgedroogd met een stuk (nieuw) droog papier en ondergedompeld in een schone emmer met kraanwater. De emmer werd afgedicht met een deksel. Zes andere klinkers zijn gereinigd met een 2% reinigingsmiddel en daarna afgespoeld met water tot het zichtbare schuim was verdwenen. Aansluitend is iedere soort betonklinker weer afgedroogd en in eenzelfde emmer geplaatst zoals de eerste lichting. De laatste 4 klinkers zijn ontsmet met een 0,75% desinfectiemiddel, afgespoeld met water en gedroogd zoals de vorige. Ook deze klinkers zijn in een emmer kraanwater geplaatst.

Onderzoek monsters

Na 24 uur plaatsing in de emmer zijn de eerste monsters genomen. Tijdens het onderzoek van de watermonsters zijn bepalingen meegenomen van aanwezige Coliformen en Enterococcen. Dit zijn indicatoren voor pathogene bacteriën.

Conclusie

De bovenstaande grafiek laat de aanwezigheid van aantal kiemen gedurende de proef zien. De betonklinkers met coating vertonen duidelijk minder groei dan de onbehandelde klinker. Na verloop van tijd daalt de bacterievorming bij een gecoate ondergrond, in tegenstelling tot een onbehandelde ondergrond. Deze laat een stijging van het aantal bacteriën zien. Coating draagt bij aan de reductie van bacteriën in uw stal.

Kiemdruk resultaten

Porositeit Onderzoek

Naast de kiemdruk, werd er een onderzoek uitgevoerd naar de porositeit van beton. Hierbij zijn dezelfde producten gebruikt als in het vorige onderzoek, een klinker zonder coating en een klinker met Mesa Epox coating.

Proef 1 Vloeistoftest

Allereerst werd gekeken of beide soort klinkers überhaupt vloeistof opnamen. De kopse kant van de klinkers werden gedurende één week in een gekleurde oplossing geplaatst (Chromnatint blue). Aansluitend werden de klinkers doorgezaagd. Hierop werd zichtbaar dat de gecoate klinker nauwelijks vloeistof* opneemt. De niet gecoate klinker laat duidelijk residu van blauwe vloeistof* zien.

Proef 2 Watertest

Aansluitend werden de bovenstaande klinkers in een emmer met water geplaatst. Van dit water zijn diverse monsters genomen om een analyse te maken van het aantal aeroben bacteriën uit de ondergrond. Aan het begin van de proef was het aantal aeroben bacteriën bij beide klinker gelijk. Na één maand waren de verschillen significant zichtbaar. Het aantal bacteriën in de niet gecoate klinker was 10 maal hoger dan in de gecoate klinker.

Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat er in onbehandelde klinkers aeroben bacteriën achterblijven, zelfs na reinigen met water en desinfectie middel. Bij gecoate klinkers zijn er geen sporen aangetroffen van aeroben bacteriën.

Meer informatie of deskundig advies nodig?

Benieuwd hoe onze hygiënische coatings voor uw varkenshouderij helpen de bedrijfsresultaten te verbeteren? Neem dan gerust contact met ons op. Ook bij specifieke vragen betreft onze hoogwaardige coatingsystemen en het plaatsen ervan kunt u contact met ons opnemen. Onze specialisten staan u graag te woord.

Voordelen van onze coatings

Hoge chemische belastbaarheid

Beton heeft een poreuze structuur en is erg gevoelig voor zuren. Onze coatings combineren de stevigheid van beton met de chemische belastbaarheid van een gunstig kunststof.

Duurzame vloerafwerking: langere levensduur

Kras- en stootvast, enorm sterk en daarmee de ideale basis voor een lange levensduur. Een duurzame vloer- en wandafwerking met een hoogwaardige kunststof coating.

Veilige ondergrond dankzij anti-slip

Meer grip voor uw biggen en varkens, waarmee u uitglijden en huidbeschadiging kunt voorkomen. De veilige keuze op de vloer en de wand.

Lagere infectiedruk van het beton

Geen last van ophopend vuil of ziektekiemen die ondanks de reiniging achterblijven. Een mooie gladde afwerking om optimaal te kunnen schoonmaken.

Optimale hygiëne: makkelijker reinigen

Een optimaal hygiënische varkenshouderij, die u sneller en makkelijker kunt reinigen. Minder arbeids- en energiekosten voor een schonere omgeving.