facebook

Hygiënische coating en ammoniakuitstoot

Hoe hygiënische coating ammoniakuitstoot kan terugbrengen in de intensieve veehouderij

Varkenshouders in Noord-Brabant moeten al in 2022 de uitstoot van ammoniak die uit hun stallen komt, met 85% hebben teruggebracht ten opzichte van een open stal. Stallen die nu nog verouderd zijn of niet aan het landelijk besluit emissiearme huisvesting voldoen, moeten uiterlijk op 1 januari 2020 zijn aangepast. Momenteel voldoen nog lang niet alle stallen in Nederland, Duitsland en België aan deze normen qua huisvesting en emissie. Ammoniak is op twee manieren schadelijk. Niet alleen bindt het zich in de lucht aan ozon en vormt zo fijnstof, maar ook kan ammoniak uit de lucht neerslaan en zo voor verzuring en vermesting zorgen. Fijnstof is zeer schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.

Hoe ontstaat ammoniak in de veehouderij

Ammoniak is een gas dat ontstaat wanneer de stof ureum uit urine van vee door het enzym urease wordt afgebroken. Dit enzym komt in de mest voor. De mest kan zich ook op andere delen van de stal, anders dan de vloeren of roosters, bevinden. Hygiëne is daarom van groot belang, omdat ziekteverspreiders zich door een goede hygiëne moeilijker kunnen verspreiden.

HyCo een essentieel onderdeel van HyCare

Toepassing van de HyCare methode draagt bij aan een gezonde leefomgeving en hygiëne in de stal. Door het scheppen van een voortdurend kiemarme leefomgeving, kan doorlopend een hoog niveau van diergezondheid worden gerealiseerd. HyCare stelt middels een beproefde methode het dierenwelzijn en hun gezondheid voorop en bestaat uit een vijftal stappen op het gebied van:

1. porievrije vloeren en wanden
2. optimale desinfectie en reiniging
3. preventieve bestrijding van ongedierte
4. schoon, kiemvrij drinkwater
5. consequente werkmethode

De dieren hebben dankzij een goede, gezonde leefomgeving minder last van ziekte of stress en hun weerstand neemt toe. Tevens zorgt deze methode voor een aanzienlijke verbetering van het rendement. Daarmee draagt de methode ook deels bij aan het reduceren van de productie van ammoniak.

Met hygiënische coating in de veehouderij de ammoniak emissie reduceren

Wanneer in de veehouderij coatings worden toegepast, zal dit aan het verlagen van de uitstoot van ammoniak bijdragen. De betonnen vloeren waar het vee doorgaans op staat is poreus en daarmee een broedplek voor ziektekiemen en bacteriën, die wel drie jaar kunnen overleven. Mest en vuil trekken makkelijk in een poreus oppervlak, of blijven eraan plakken. Door een speciale coating toe te passen, kunnen mest en urine makkelijker en sneller worden afgevoerd. Het vloeroppervlak blijft schoner en urine zal door het toepassen van een coating sneller kunnen wegstromen. Denk bij coating aan materialen als een epoxy coating en gietasfalt. Deze materialen kunnen als extra laag bovenop een betonoppervlak worden aangebracht. Ook is dit concept heel geschikt voor de toepassing op betonnen roostervloeren zoals die bijvoorbeeld in de varkenshouderij worden gebruikt. Door deze betonnen roosters met Mesa HyCo coating te behandelen, wordt urine nog sneller afgevoerd.

 emissie van ammoniak terug brengen

Naast de reductie van ammoniakuitstoot ook een hygiënischere leefomgeving

Samen met andere innovatieve technieken in de stal kan daardoor eerder aan de eisen met betrekking tot reductie van de ammoniakuitstoot worden voldaan. Niet alleen de betonnen vloeren en de vloerroosters kunnen met een coating worden behandeld, maar ook de centrale gang, voergoot of de kuil silo’s kunnen voorzien worden met een hoogwaardige hygiënische coating. Voer zoals maïs en bijproducten kunnen namelijk het beton aanvreten in de silo’s en op de voergang. Bovendien zorgt een voergang die gecoat is voor een hogere voedselopname en daarmee voor een hogere melkproductie en een snellere groei.

Mesa HyCo voor meerwaarde in de intensieve veehouderij

Mesa HyCo is gespecialiseerd in de coating van wanden en vloeren van veehouderijen en is binnen de HyCare methode verantwoordelijk voor porievrije wanden en vloeren. Mesa HyCo brengt zowel in bestaande maar ook nieuwe stallen een hygiënische coating op roosters aan. Door jarenlange ervaring en expertise biedt Mesa HyCo een compleet pakket aan producten en oplossingen op het gebied van coating. De coating experts zijn u graag van dienst! Neem voor meer informatie over het coaten van de voergang of vloerroosters contact met ons op.

Bel mij terug

Heeft u vragen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u z.s.m. op.

 emissie van ammoniak
 emissie van ammoniak rundveehouderij
ammoniak terugbrengen